Mezerovitý beton

Betony Cementové potěry Směsi stmelené cementem Mezerovitý beton Doprava Čerpání
druh betonu stupně vlivu prostředí konzistence Dmax cena (Kč/m3) cena vč. DPH (Kč/m3)
Mezerovitý beton MCB S1 16 2510 Kč 3037 Kč