Směsi kameniva stmelené cementem

Směs kameniva stmelená cementem je hydraulicky stmelená směs kameniva s řízenou zrnitostí a cementu. Nejedná se o beton ve znění dle platných předpisů, ale o směs stmelenou hydraulickými pojivy. Konzistence S1 a S2 značí, že se jedná o zavlhlé a měkké směs.

Směsi kameniva stmelené konzistence cena (Kč/m3) cena vč. DPH (Kč/m3)
SSC 3/4 4 1050 1271